IQkids

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

IQ kids
Projekt IQ kids vznikol v roku 2013 a je určený nadaným žiakom základných a stredných škôl, pedagógom, odbornej verejnosti, rodičom žiakov a študentom pedagogických fakúlt. Aktivity projektu IQ kids sú súčasťou programu celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.

Akcie, podujatia, udalosti

Pri Prešove sa stretnú nadané deti z východného Slovenska
V dňoch 20.-22. októbra sa uskutoční logické sústredenie žiakov so všeobecným intelektovým nadaním (IQáčik). Logické sústredenie je určené žiakom základných škôl východného Slovenska. „Základňou“ sústredenia sa stane lokalita Zelený breh (Sigord). Pre účastníkov sme pripravili program, ktorý poteší. Čitateľský workshop Bola raz jedna povesť, ...

Seminár ND - Nadaný žiak očami rodičov
Organizátori celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným prišli v novom školskom roku so zaujímavým projektom pod pracovným názvom Seminár ND. V rámci neho sú naplánované stretnutia s rodičmi, žiakmi, erudovanými odborníkmi v oblasti výchovy a vzdelávania nadaných detí i verejnosťou, ktorej je táto problematika z určitého dôvodu blízka.

Nadaní žiaci programovali robotické hračky
Logické uvažovanie, vytváranie návodov a programov, spoznávanie digitálnych technológií a vzájomnú spoluprácu prinieslo do vyučovania informatiky programovanie robotických hračiek. Nadaní piataci zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove neskrývali nadšenie a záujem o programovanie robotov. Základy informatiky, získavanie konkrétnych skúseností ...

Prihláste dieťa do Klubu nadaných detí Prešov
Zábavná a herná činnosť, rozvoj intelektových predpokladov u detí, čitateľská i finančná gramotnosť, výtvarné aktivity, experimentovanie a bádanie sú náplňou Klubu nadaných detí Prešov. S príchodom nového školského roka ponúka súkromný Klub nadaných detí možnosť prihlásiť rodičom svoje deti do aktivít organizovaných celoslovenskou iniciatívou Rozumieme nadaným.

Logico - hra, zábava a učenie
LOGICO je ideálnou kombináciou zábavy, hry a učenia sa zároveň. Pre deti/žiakov je to veľmi významný moment, lebo pri riešení úloh z jednotlivých kariet zažívajú zábavu a neuvedomene rozvíjajú svoju osobnosť. Autokorektívna pomôcka a karta v sebe obsahuje spätnú väzbu, ktorá je okamžitým zdrojom sebakontroly a sebahodnotenia dieťaťa/žiaka.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky